BPS Nord – Ryaforbindelsen AS | Om prosjektet

Om oss

Ryatunnelen er en undersjøisk tunnel mellom Larseng på Kvaløya og Balsnes på Malangshalvøya. Tunnelen ble åpnet 29. september 2011, og er en del av fylkesvei 858. Tunnelen erstatter fergesambandet mellom Larseng og Vikran.

Reisetid
Med Ryaforbindelsen kuttes reisetiden mellom Kvaløya og Malangen fra tretti til fem minutter. I tillegg er den faktiske kjørelengden blitt kortere fordi Ryaforbindelsen er på en annen plass enn fergesambandet.

Fakta om Ryaforbindelsen

  • Prosjektet er 3,2 kilometer, selve tunnelen er 2,7 kilometer
  • Tunnelen er 87 meter under havet
  • Største stigning er 7,8 %
  • Fartsgrensen er 80 kilometer i timen
  • Bompengeperioden er beregnet til 18 år (til 2029)
  • Tunnelen ligger 30 kilometer fra Tromsø sentrum
  • Det er ikke lov å gå i tunnelen
  • Høsten 2013 ble det åpnet for sykling gjennom tunnelen
     

Finansiering
Tunnelen er finansiert gjennom bompenger, fergemidler, RDA-midler og statlige tilskudd. Totalkostnaden for prosjektet er ca. 350 millioner kroner.

Bomstasjon
Bompengestasjonen som er satt opp på Slåttnes på Kvaløya er automatisk og du kjører rett gjennom uten å stoppe. Selve utstyret består av tre master med AutoPASS-antenner og kamera samt et teknisk bygg. Det er ingen myntmaskin, kortleser eller betjent bod for betaling.

Historien

Ideen om Ryaforbindelsen stammer fra begynnelsen av 1980-tallet, da en forening ble stiftet for å samle inn penger til formålet. Tidligere ordfører i Tromsø kommune, Erlend Rian, har vært en av pådriverne for prosjektet.

I 1985 ble Ryaforbindelsen AS stiftet for å delfinansiere utbygging av tunnelen som erstatter fergesambandet mellom Vikran og Larseng. Erlend Rian ble styreleder for selskapet og har vært det frem til april 2013. I dag er selskapets oppgave å kreve inn bompenger for trafikk gjennom tunnelen.

Anleggsarbeidene startet våren 2009. Siden da er det bygd 2,7 kilometer tunnel (Ryatunnelen) og veg til tunnelen på begge sider. Hele prosjektet er på 3,2 kilometer. Ryatunnelen ble åpnet 29. september 2011.

Bomstasjonen, som er på Slåttnes på Kvaløya, ble satt i drift 30. september kl. 00.00. Det er innkreving i begge retninger, hele døgnet. Bompengeinnkrevingen opphører når utbyggingskostnadene er nedbetalt. Maksimal innkrevingstid er 18 år (til 2029).

Les mer om prosjektet hos Statens Vegvesen.

 

 

 

© BPS Nord – Ryaforbindelsen AS | Kontakt oss | Personvernerklæring