BPS Nord – Ryaforbindelsen AS | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Etterskuddsavtale
Fv. 858 Ryaforbindelsen 85,00 68,00 (-20%)

 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Etterskuddsavtale
Fv. 858 Ryaforbindelsen 75,00 75,00
© BPS Nord – Ryaforbindelsen AS | Kontakt oss | Personvernerklæring